Snellman

241
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, professorn i sedelära och vetenskapernas system vid Alexanders-universitetet i Helsingfors kanslirådet Johan Wilhelm Snellman adlades 20.11.1866 och introducerades 2.3.1867. Ätten framträdde i Kristinestad i mitten av 1600-talet.

Valspråk: Ne ipse maculato, alii non poterunt (fläcka icke själv [din sköld], andra kan icke göra det).