Silfverswan

183
Beskrivning
Ätten framträdde i början av 1600-talet i Esbo sn.

Kaptenen vid Östra Nylands regemente Henrik Joensson från Esbo (Nyland) adlades 28.3.1648 och introducerades 30.7.1650 under n. 457.

Ätten immatrikulerades i Finland 7.3.1822