Silfverhjelm

7
Beskrivning
Ryttaren Henrik Mattson av gammalt frälse från Småland adlades 3.3.1575. Ätten iinkrevs 1625 under nr 93.

Generalmajoren, sedermera fältmarskalken och översten för Livregementet till häst herr Göran Silfverhjelm upphöjdes 30.4.1719 och introducerades samma år (?) som friherre under nr 159.

Ätten immatrikulerades i Finland 20.1.1818 och utdog på manslinjen 9.5.1978.