Segerstråle

156
Beskrivning
Stabskaptenen, sedermera majoren vid Nylands infanteriregemente Carl Fredrik Iflander från Osaby i Tävelsås (Småland) adlades 14.6.1773 och introducerades 1776 under nr 2100. Han immatrikulerades i Finland 7.2.1818.

Genom kejserlligt reskript 17.11.1816 tilläts Carl Fredrik adoptera sin hustrus systerdotters man, majoren och kronofogden Abraham Nohrström från Pernå (Nyland), från vilken den nu levande grenen härstammer. Reskriptet medgav introduktion för den adopterade 13.10.1818.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.