Segercrantz

136
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente Johan Ekmans från Nyland söner blev för faderns förtjänster 15.9.1756 adlade och introducerades 23.10 samma år under nr 1973.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818.

En gren av ätten återvann 1949 representationsrätt på Sveriges Riddarhus.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.