Schützercrantz

140
Beskrivning
Överdirektören för kirurgin, livmedikus för kronprins Gustav (Gustav III), Herman Schützer, adlades 29.8.1769 och introducerades 1773 under nr 1984 med namnet Schützercrantz. Ätten har österrikiskt urspung men inkom till Svergie via Danzig i början av 1700-talet.

Ätten immatrikulerades 30.1.1818 men utdog med den ende immatrikulerade ättemedlemmen 3.4.1850.

Ätten utgick i Sverige 7.5.1913.