Schultén, af

163
Beskrivning
Ätten härstammar från Grangärdet i Västmanland (hette ursprungligen Grangius, men tog sedan namn efter det närligganden Skultuna) inkom till Finland strax efter Nystadsfreden.

Översten, chefen för sjömätningen och överdirektören för lotsverket Natanael Gerhard Schultén adlades 29.6.1809 introducerades 6.12.1809 under nr 2206 jämlikt 37 § i Sveriges regeringsform 1809 enligt primogenitur.
Kejsaren gav 27.5.1816 tillstånd till adelskapets utsträckande till samtliga ättemedlemmar.

Ätten immatrikulerades 5.2.1818 med nr 163. Den adliga ätten utslocknade i Finland 16.11.1916.

Genom överflyttning till Sverige av huvudmannagrenen, till den sedermera finska friherrliga ätten nr 43 af Schultén, har den svenska adliga ätten återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus.