Schulman

13
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Otto Schulman introducerades utan remiss eller brev 7.7.1634 under nr 176. Denna gren utdog 12.12.1717. Avkomlingar till den adlades äldre bror immatrikulerades dock under ättens namn och nummer 1738.

Ätten immatrikulerades i Finland 18.1.1818.

Ursprungligen härstammar ätten från Ösel på 1400-talet.

Namnet uttalas ∫u:lman.