Schrowe, von

38
Beskrivning
Majoren, sedermera överstelöjtnanten vid Österbottens regemente Gert Schrow från Åbo naturaliserades 24.7.1650 och introducerades 3.11.1660 under nr 495.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818.

En till Sverige överflyttad gren fortlever där på manssidan och inskrevs 1971 på Sveriges riddarhus.