Schildt

24
Beskrivning
Översten Jürgen Schildt introducerades utan remiss eller brev 14.4.1642 under nr 282. Ätten utdog i Sverige 25.12.1880, men genom överflyttning äger ättenmedlemmar åter representationsrätt på Svergies Riddarhus. Dels skedde detta 1946 och dels 20.3.1978.

Kaptenen Christoffer Schildt immatrikulerades i Finland 7.2.1818. Ätten härstammar från Ingermanland på 1600-talet och kom till Finland ca 1700.