Schauman

96
Beskrivning
Ryttmästaren, sedermera överstelöjtnanten vid Åbo läns kavalleriregemente Henrik Johan Schauman av en riddarätt från Livland naturaliserades 7.10.1686 och introducerades 29.11.1697 under 1287.

Ätten immatrikulerades i Finland 5.2.1818. Den kom till Finland i slutet av 1600-talet.

Flera grenar är representerade på Sveriges Riddarhus, dessutom fortlever ätten i Argentina, Paraguay och USA.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.

Namnet uttalas '∫å:man.