Schatelowitz

235
Beskrivning
Lantbruksrådet Johan Gustav Schatelowitz adlades 10.3.1863 och introducerades 14.9 samma år under nr 235.

Ätten utslocknade 13.3.1913 på manssidan med stiftarens son och dennes änka avled 27.5.1925 som den sista av ätten.

Det polskklingande namnet till trots antar Carpelan i sitt arbeta att denna ätt härstammar från Skatelövs sn i Småland och att den prästläkt som antagit det latiniserade släktnamnet Schatelovius är ursprung till ätten. Denna släkt kan följas tillbaka till senare hälften av 1500-talet.