Schantz, von

95
Beskrivning
Referendariesekreteraren Christian Schantz adlades jämte sina bröder 14.1.1693 och introducerades 3.11 samma år under nr 1255.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Den härstammar från Rothenburg ob der Tauber på 1500-talet och kom till Finland i slutet av 1700-talet.