Sass

32
Beskrivning
Ursprunget är oklart men mycket talar för Sachsen. Den äldste i Baltikum kände bärare av namnet var en Henrik Sass, vilken räknas som släktens stamfar, förlänades 1453 med godset Kabbil på Ösel.

I Sverige naturaliserades ätten 1645 och introducerades på riddarhuset 1650 under nr 382 och fortlevde till 1874.

En gren immatrikulerats 30.1.1818 under nr 32 men utslocknade 7.4.1825.