Sanmark

271
Beskrivning
Överintendenten i industristyrelsen, stabskaptenen vid ingenjörskåren Carl Gustaf Sanmark adlades 1.6.1896 och introducerades 25.11 samma år.

Ätten härstammar från Tyrvis (Satakunda) i mitten av 1700-talet.