Sackleen

41
Beskrivning
Senatorn i justitiedepartementet, landshövdingen i Kuopio län, statsrådet Lars Sacklén adlades 4.5.1837 och introducerades 25.7.1838 under nr 202.

Viceordföranden i justitiedepartementet, geheimerådet herr Lars Sackleen upphöjdes 24.4.1859 och introducerades 22.9 samma år som friherre.

Ätten härstammar från Uleåborg där den framträder i början på 1600-talet.

Valspråk: Wakaa aina vapaa (den redlige är alltid fri).