Sackleen

202
Beskrivning
Senatsledamoten och chefen för finansexpeditionen Lars Sacklén adlades 4.5.1837 och introducerades 25.7.1838  under nr 202.

I och med att han upphöjdes till friherre 24.4.1859 och introducerades 22.9.1859 upphörde den adliga ätten att existera.

Om ättens ursprung se adliga ätten Edelsköld.