Rosenlew

75
Beskrivning
Mecklenburgsk adlig ätt vid namn Vanzelow. Den äldsta kända medlemmen, majoren vid Tavastehus infanteriregemente Ertman von Schlow (död 1690) till Paddais i Sagu (Egentliga Finland) adlades 8.2.1682 i Kungsör av Karl XI med namnet Rosenlew och introducerades samma år under nr 1009. Ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818.

En gren återvann 16.3.1951 representationsrätt på Sveriges Riiddarhus, där den utslocknade på manssidan 15.8.1983.