Rosenbröijer

187
Beskrivning
Krigskommissarien i Ingermanland Antonius Bröijer adlades 19.7.1647 för sina förtjänster vid grundandet av staden Nyen och introducerades 2.10.1650 under nr 404. Enligt senare forskning utdog ätten 7.8.1681. Den kom från Lübeck till Viborg i slutet av 1500-talet.

Ättlingar till Antonius Rosenbröijers bror, Herman Bröijer, majorerna Carl Christian och Adolf Johan Bröijer, immatrikulerades 12.5.1821 på ättens namn och nummer på Sveriges riddarhus, samt naturaliserades i Finland 5.8.1823 och introducerades 8.4.1825.