Roos af Hjelmsäter

2
Beskrivning
Urgammal högfrälseätt av norskt ursprung som med säkerhet är belagd från riddaren Jon Raud Ivarsson (död tidigast 1312). Dennes avkomling i femte led, Knut Knutsson (död tidigast 1498), blev stamfar till de svenska släktgrenar som tog inträde på Sveriges Riddarhus 1625 under nr 51, där den fortlever. En gren fortlever dessutom i USA.

Ätten immatrikulerades 7.2.1818 under nr 2 men utslocknade 7.12.1832.