Rohr, von

65
Beskrivning
Ätten naturaliserad i Sverige 7.9.1672 efter att ryttmästaren Joakim Georg von Rohr tillsammans med två bröder av kurfursten av Brandenburg 5.8 samma år fått bekräftelse på att de var brandenburgska adelsmän. De introducerades 10.9.1672  under nr 807.

Ätten immatrikulerades 5.2.1818 med nr 63 men utdog 8.2.1854.

I Sverige utdog ätten på manslinjen 21.7.1863 samt helt och hållet 9.2.1882.

Ätten anses ha sitt namn efter borgen Ruhr söder om Linz i Österrike. Ett märkligt kuriosum med denna ätt är att den genealogiska härstamningen kan bevisas från 1300-talet ända upp till omkring år 1030.