Roediger

218
Beskrivning
Direktorn för kadettkåren i Novgorod, generalmajoren Filip Fredrik Roediger adlades 29.3.1854 och introducerades 16.9.1856 under nr 218. Ätten utdog på manslinjen 8.2.1920 samt helt och hållet 2.9.1932.

Släkten härstammar från Hessen Kassel och fortlever ännu i Tyskland.