Ridderstorm

88
Beskrivning
Släkten kommer ursprungligen från Västergötland. Den adlades 12.6.1690 och introducerades 1693 under nr 1208.

Ätten immatrikulerades 17.9.1818 under nr 88 och utdog på manslinjen 13.3.1838 samt helt och hållet 28.10.1877