Ridderstad

107
Beskrivning
Ryttmästaren vid Upplands tremänningskavalleriregemente Peter Soldan adlades 6.8.1719 och introducerades 1720 under nr 1642.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från slutet av 1500-talet från Pernau (Estland) och kom till Finland i slutet av 1700-talet.

Ätten är i sen helhet överflyttad till Sverige där den återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1951.

Huvudmannaskapet är vilande.