Ridderborg

99
Beskrivning
Inkom till Sverige 1644 från Frankrike med Jaques Le Bel de Maré, kammartjänare hos pfalzgreven Karl Gustav, sedermera Karl X Gustav. Av stamfaderns två söner blev den äldre adlad 11.2 1704 och introducerad 1719 under nr 1428 med namnet Ridderborg, medan den yngre gav upphov till en släktgren, som adlades 4.5.1860 med namnet de Maré, introducerad 31.7.1860 och nr 2332. Bägge ätterna fortlever i Sverige, den äldre dock på manslinjen utdöd 14.3.1954.

Ätten Ridderborg immatrikulerades 30.1.1818 under nr 99. Den utdog 6.12.1926.