Reuterskiöld

106
Beskrivning
Ätten härstammar från Holland, troligtvis från Antwerpen och inkom under senare hälften av 1500-talet. Den förste kände medlemmen är vantmakaren i Fors sn Hans Leffler. Dennes sonsons sonson överkommisarien, sedermera räntmästaren, Daniel Leffler adlades 10.7.1719 med namnet Lagersparre och introducerades 1720 under nr 1636. Namn och vapen ändrades 1734 (35?) till Reuterskiöld. Ätten fortlever i Sverige där en medlem erhöll friherrlig värdighet 11.5.1826 med introduktion 2.12.1826 under nr 377, i enlighet med RF:s regler om primogenitur.

En medlem av ätten immatrikulerades 5.2.1818. Ätten utdog på manslinjen 22.4.1836 samt helt och hållet 31.1.1883.