Rettig, von

273
Beskrivning
Tobaksfabrikanten, kommerserådet Pehr Fredrik Rettig från Åbo adlades 4.4.1898 och introducerades 26.7 samma år.

Ätten flyttade från Tyskland till Gävle i slutet av 1700-talet och till Åbo i mitten av 1800-talet.