Rennerfelt

46
Beskrivning
Släkten härstammar från Lojo sn där stamfadern Mårten Remanen (Remainen) återfinns i mitten av 1540-talet. En avkomling i femte led, kvartermästaren (sedermera övestelöjtnanten), Carl Remain eller Rennier, adlades 23.9.1652 med namnet Rennerfelt och introducerades 6.6.1654 under nr 572.

Ätten immatrikulerades 30.1.1818 under nr 46. Dessförinnan, 1817, hade en gren överflyttat till Sverige där den fortlever. I Finland utdog ätten på manslinjen 10.3.1906 samt helt och hållet 8.9.1927.