Rein

232
Beskrivning
Professorn i historia vid Alexanders-universitetet i Helsingfors, universitetets rektor, kanslirådet, filosofie doktorn Gabriel Rein adlades 7.9.1856 och introducerades 12.9.1863. Ätten härstammar från Reinilä hemman i Palo by i Storkyro (Österbotten) på 1500-talet.

Valspråk: Urdar ordi kver engi mar (Urds ord säger ingen man emot)