Reiher

62
Beskrivning
Ätten uppges härstamma från Bayern, varifrån den över Kurland och Estland inkommit till Sverige och Finland. Den 15.9.1668 naturaliserade Magnus Reiher, som vid riksdagen detta år fick uppskov för att bevisa sitt adelskap, erhöll 27.11.1669 intyg av ridderskapet i Kurland på att han tillhörde den gamla adliga ätten Reijer, som fanns intagen på kurländska riddarhuset under nr 72 och på det livländska under nr 141. Han introducerades därefter 19.9.1672 under nr 746.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 under nr 62 och utdog på manslinjen 27.5.1857 samt helt och hållet 5.2.1899.