Rehbinder

3
Beskrivning
Generalmajoren av kavalleriet Henrik Rehbinder naturaliserades 11.8.1668 och introducerades två dagar därefter 13.8 under nr 713 samt upphöjdes 12.2.1680 och introducerades som friherre 5.10 samma år under nr 77.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818. Den härstammar från Kurland i början av 1400-talet och kom i svensk tjänst 1601.