Rehausen, von

114
Beskrivning
Ätten härstammar från Kölleda i norra Thüringen, där den anträffas redan i mitten av 1500 talet. Den har sitt namn efter byn Rehehausen nära Kösen vid Saale och adlades i Sverige med tre bröder 19.11.1685 samt introducerades 1726 under nr 1781.

Ätten immatrikulerades på 5.2.1818 under nr 114 bland adelsmän och utdog på manslinjen 1.6.1953.

I Sverige utgick ätten på manslinjen 15.11.1919 och på kvinnolinjen 12.1.1925. En gren erhöll  där 8.7.1814 friherrevärdighet med introduktion 29.11.1815 under nr 351, men utslocknade 2.3.1854.