Ramsay

40
Beskrivning
Generallöjtnanten, sedermera generalen av infanteriet, chefen för ryska grenadjärkåren, hederschefen för Livgardets 3 finska skarpskyttebataljon, generaladjutanten herr Anders Edvard Ramsay av adliga ätten nr 17 upphöjdes vid kejsar Alexander II:s kröning 7.6.1856 och introducerades 8.11.1857 som friherre.

Valspråk: Ora et labora (bed och arbeta).