Ramsay

17
Beskrivning
Ryttmästaren för finska adelsfanan Joan Ramsay naturaliserades 1633 och introducerades 1634 under nr 215. Ätten immatrikulerades i Finland 1818. Den härstammar från 1100-talet från Dalhousie i Midlothian (Skottland), där den fortlever med värdigheten Earl of Dalhousie för huvudmannen, och kom till Sverige under 1500-talet.

Namnet uttalas 'ramse.

Valspråk: Ora et labora (bed och arbeta).

Originalnaturalisationsbrevet är försvunnet.