Qvanten, von

41
Beskrivning
Tysk, troligen sachsisk släkt med ryttmästaren, slutligen majoren Jost Quanten (1608-1667) som stamfader. Han adlades med namnet von Quanten 2.11.1650 och introducerades 8.11. samma år under nr 506. Ätten uppflyttades 3.11.1778 i dåvarande riddareklassen.

En gren immatrikulerades 29.1.1818 under nr 41 med namnet von Qvanten. Ätten utdog på manslinjen 5.1.1951 samt helt och hållet 19.5.1976.

Den svenska ätten von Quanten nr 506 fortlever i Sverige