Prytz

57
Beskrivning
Kaptenen vid Livdragonregementet Anders Johan Pryss adlades och adopterades 16.11.1799. Introduktion skedde 9.3.1800 på den 1661 (7.9.1661, introduktion 27.8.1664) adlade ättens namn och nummer 702, samt immatrikulerades i Finland 5.2.1818. Ätten utslockande på manslnjen 19.11.1991.

Ätten kom till Åbo under 1600-talet och utdog på manslinjen 1991. Originalsköldebrevet är försvunnet.