Post, von

55
Beskrivning
Adlig ätt från grevskapet Schaumburg (Westfalen), känd sedan 1215. Inkom i mitten av 1600-talet till Sverige och i slutet av 1700-talet till Finland. Naturaliserad och introducerad 27.4.1664 under nr 687, uppflyttad till riddareklassen 1778.

Immatrikulerad 28.1.1818. Ätten utgick i Finland 7.2.1855, men fortlever ändock i Sverige , dit en gren från Finland återflyttade 1837.