Pomell

186
Beskrivning
Hovrättsrådet i Åbo hovrätt, vicepresidenten Erik Johan Pomoell adlades 28.8.1821 och introducerades 22.10.1821 under nr 186. Ätten utdog på manslinjen 28.2.1861 samt helt och hållet 13.8.1910.

Släktens ursprungliga namn var Pomelius, taget synbarligen efter Puumala sn, där dess första kända stamfäder på 1600-talet verkade som präster.