Pistolekors

30
Beskrivning
Ätten adlades 22.2.1645 och introducerades 2.3.1647 under nr 321. Den var aldrig boende i Sverige och den i Sverige nu fortlevande linjen tillhör den estländska linjen som enligt Kungl. Maj:ts beslut 15.7.1970 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus.

Ätten immatrikulerades 29.1.1818 under nr 30.  De sista levande kända ättlingarna var bosatta i Ryssland och exakta datum för när de avlidit saknas.