Pipping

207
Beskrivning
Professorn i lärdomshistoria och bibliotekarien vid Alexanders-universitetet i Helsingfors samt universitetets rektor, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, statsrådet Fredrik Wilhelm Pipping adlades 19.6.1839 och introducerades 29.12.1840.

Ätten härstammar från Lengenfeld i Vogtland (Sachsen) på 1500-talet och kom till Åbo ca 1670. Den har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 165 Pippingsköld.