Pinello

135
Beskrivning
Härstammar från en gammal adlig släkt i Genua, vilken under republikens tid innehade höga ämbeten både i senaten och vid armén. Inkom till Sverige omkring 1700. Naturaliserades 21.11.1751 och introducerades 1756 under nr 1964.

Ätten immatrikulerades 28.1.1818 under nr 135 och utdog på manslinjen 17.12.1910 samt helt och hållet 11.3.1945.