Palmén

250
Beskrivning
Prokuratorn och tf. vicekanslern för universitetet Johan Philip Palmén adlades 29.4.1875 och introducerades 1.5.1876 under nr 250.
I och med att han upphöjdes till friherrligt stånd 14.4.1883 och introducerades 13.3.1884 utgick den adliga ätten.

Ättens ursprung är okänt. Dess stamfar uppges vara född i Åbo 1693.