Ollonberg

33
Beskrivning
Frälsesläkt från Västergötland, adlades 15.1.1648 och introducerades 1649 under nr 416.

En gren blev friherrlig 22.3.1720, introducerades samma år under nr 185 och utdog 1818.

Den adliga ätten immatrikulerades på 30.1.1818 under nr 33 och utdog 6.2.1892.