Olivecreutz

126
Beskrivning
Släkten härstammade från Västmanland, Romfartuna sn, där den anträffas redan i slutet av 1300-talet, och hette tidigare Gezelius.

Adlades 25.11.1719, men tog inte introduktion. Erhöll stadfästelse på adelskapet 21.11.1751 och introducerades 1752. Ätten utdog i Sverige 20.6 1912.

En gren av ätten immatrikulerades 28.1.1818 under nr 126 och utslocknade på manslinjen 7.10.1830 och helt och hållet 27.6.1855.