Oker-Blom

239
Beskrivning
Generalmajoren och stabschefen för finska militären, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Viborgs län och generalen av infanteriet Christian Teodor Åkerblom adlades 16.4.1865 och introducerades 25.4.1866.

Ätten härstammar från Åbo på 1700-talet.

Valspråk: Oma toimi Luojan apu (egen flit Skaparens hjälp).