Nybom

280
Beskrivning
Verkställande direktören för Kansallis-Osake-Pankki Fredrik Kristian Jeremias Nybom adlades 10.4.1904 och introducerades 28.7 samma år.

Ätten härstammar från Nybonds i Broby i Pyttis (Nyland) i början av 1700-talet.