Numers, von

50
Beskrivning
Borgmästaren i Narva Lorenz Numers från Lübeck adlades 20.8.1653 och introducerades 6.6.1654 under nr 596.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818.

Originalsköldebrevet uppbevaras i Riksarkivet i Riga.