Nordmann

231
Beskrivning
Konteramiralen och chefen för finska sjöekipaget, sedermera amiralen Fredrik Nikolai Nordmann och hans bror konteramiralen, sedermera amiralen och överdirektören för lots- och båkinrättningen Bernhard Nordmann adlades 29.7.1858 och introducerades 18.10.1861.

Ätten är känd i Dalarna på 1600-talet och utdog på manslinjen 16.7.1969.