Möllersvärd

53
Beskrivning
Denna ätt, vars tidigare namn var Möller, kan följas tillbaka till Henrik Möller, som 1519-33 nämns som Tyska Ordens vasall på Ösel och var död 1557. Den äldre släktledningen till staden Mühlhausen i Thyringen är inte bindande belagd. Den spred sig under olika namnvariationer (von Moeller, Molder, Müller), till de baltiska länderna, Ryssland, Polen, Sverige m.fl.

I Sverige adlades ätten åter 27.1.1654 och introducerades 26.5.1655 med namnet Möller under nr 645. Den var då bosatt i Finland, vilket kanske medverkade till att den 1754 ansågs utgången. En medlem, kaptenen Carl Johan Möller, levde emellertid då ännu och bevisade vid riksdagen  1765 sin härkomst. Hans barn erhöll 8.4.1772 tillstånd att byta ut sitt namn mot det mer aristokratiska Möllersvärd.

Ätten immatrikulerades 7.2.1818 på Finlands riddarhus under nr 53. Den utdog i Finland på manslinjen 8.8.1868 och på kvinnolinjen 26.7.1878 (16.6.1903).

Ätten Möllersvärd fortlever i Sverige men stavar namnet Möllerswärd.