Müller, von

172
Beskrivning
Översten Axel Gottlieb von Müller av Livlands ridderskap naturaliserades 30.6.1816 och immatrikulerades 13.10.1818.

Ätten utdog på manslinjen 19.11.1980.

Ättemedlemmar försvann i Sovjetryssland under första halvan av 1900-talet och deras vidare öden är inte utredda.